Goede begeleiding

Onze bewoners hebben een (licht-)verstandelijke beperking en zijn niet in staat om hun leven zelfstandig vorm en inhoud te geven. Hiervoor zullen ze altijd op anderen zijn aangewezen. We willen hen de mogelijkheid bieden om met extra ondersteuning als ieder ander een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden waarbij we gebruik maken van hun talenten, daarbij rekening houdend met hun beperkingen. Zij vragen bijzondere aandacht en zorg en samen wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds, en het bewandelen van hun eigen weg anderzijds. Tegelijkertijd moet erover gewaakt worden dat hun mogelijkheden niet overschat of onderschat worden. Daarom willen we hen flexibele en professionele ondersteuning aanbieden in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag zodat ze de ruimte krijgen om hun eigen leven te leiden, binnen eigen mogelijkheden en tempo.

We zitten nu als ouderinitiatief in het voortraject om een geschikte zorgaanbieder te selecteren.