Fijn leven

We vinden het belangrijk dat de bewoners een fijn leven hebben, het goed hebben binnen de groep en mee kunnen doen in de samenleving. 

Veel aandacht wordt besteed aan de groepsvorming van de groep door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten, zoals samen koken, het huis gezellig maken, uitstapjes en spelletjes doen. 

Naast het ondernemen van activiteiten in de groep vinden we het belangrijk dat het wooninitiatief onderdeel is van de samenleving. We kiezen dan ook bewust voor een locatie midden in de wijk, zodat het wooninitiatief onderdeel wordt van de wijk en bewoners kunnen meedoen met de sociale activiteiten in de wijk.