Organisatie

Stichting

Ons doel:
Het realiseren en in stand houden van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen.
Het verlenen van de benodigde zorg aan de bewoners
Het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het bevorderen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke integratie, waarmee bedoeld wordt dat de bewoners zoveel als mogelijk gebruik maken van de reguliere voorzieningen in de samenleving.

Bestuur

JA! wonen met zorg is georganiseerd in de Stichting JA!
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Marc Vraets, voorzitter
John ten Ham, secretaris
Nicole Hermans, penningmeester
Inge ten Ham, bestuurder

Financiƫle verantwoording

Het bestuur van de stichting JA! werkt onbezoldigd en ontvangt geen inkomsten voor haar werkzaamheden.

KvK numer: 75855186

Bankrekening: NL35 FVLB 0225 0846 86

Belastingnummer: 8604.21.144