Beleidsplan

Beleidsplan wooninitiatief Stichting JA! 

Zelfstandig en veilig wonen op maat voor jongvolwassenen met een beperking

Stichting JA! Is opgericht door de ouders van Jip en Anne.

Jip en Anne hebben beiden een (licht-)verstandelijke beperking en zijn niet in staat om hun leven zelfstandig vorm en inhoud te geven. Hiervoor zullen ze altijd op anderen zijn aangewezen. 

De Stichting is opgericht om voor Jip, Anne en tien andere jongvolwassenen met een beperking een woonvorm te realiseren binnen de nieuwe participatiemaatschappij. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we vanuit solidariteit een kleinschalige woonvorm willen creëren geïntegreerd in de maatschappelijke omgeving zodat zij volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving. Meedoen en betrekken bij de sociale context zijn hierbij belangrijke onderwerpen. De doelstelling is om de verdere persoonlijke ontwikkeling van deze jongvolwassenen te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten. Dit in een veilige, prettige en huiselijke woonomgeving midden in de samenleving met alle faciliteiten, zoals winkels en openbaar vervoer, in de nabije omgeving. 

Wij willen middels ons wooninitiatief een woongroep initiëren waarin elke bewoner zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Wij denken daarbij aan een gemengde groep van twee keer zes bewoners, waarbij iedere bewoner een eigen appartement heeft. Naast de individuele appartementen zijn er, per ‘huis’ met zes bewoners, ook gezamenlijke ruimten, waarbij de bewoners elkaar ontmoeten en waar, onder begeleiding, gezamenlijk gekookt en gegeten wordt. Binnen het complex, of in de nabijheid van het complex, zal 24 uur per dag voldoende professionele hulp beschikbaar zijn om de bewoners waar nodig te ondersteunen. 

Maatschappelijke waarde Jip en Anne huis voor de buurt

De jongeren van het Jip en Anne huis gaan een betekenis- of zinvolle dagbesteding of – indien mogelijk – werkzaamheden onder beschutte omstandigheden verrichten in de buurt waar het huis gevestigd is. 

De bedoeling is dat de jongeren hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt, door ondersteuning te geven aan (semi) publieke organen in de buurt zoals zorg- en welzijnsorganisaties, de bibliotheek, het buurthuis, en het gezondheidscentrum. Ook de detailhandel en de horeca in de buurt kunnen gebruik maken van hun diensten.

Op deze manier wordt een waardevolle invulling gegeven aan het begrip participatiemaatschappij in de buurt waar het Jip en Anne huis gevestigd is.

Financiering

De toekomstige bewoners hebben in de regel een Wajong-uitkering van waaruit de huur betaald moet worden. Daarnaast hebben zij een WLZ-indicatie met PGB om de zorg in te kopen. De Stichting heeft geen winstoogmerk, de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Sponsoring zal nodig zijn voor het organiseren van diverse activiteiten, inrichting van gemeenschappelijke ruimten en voor de exploitatie.